SjälvtestSpelgränserSpelpaus
Spela

Användarvillkor

Version: 1.5Publiserad: 22 december, 2023

SEKRETESSPOLICY

1. ALLMÄNT

Speedy är en del av Paf koncernen och har som mål att erbjuda sina kunder säkra, socialt ansvarsfulla och personligt anpassade penningspel som ger nöje och underhållning. För att kunna tillhandahålla speltjänsten www.x3000.com och tillhörande produkter och tjänster (nedan kallat "Speltjänsten") behöver Speedy behandla dina personuppgifter. Vi på Speedy värnar om din personlig integritet och förbinder sig att skydda dina personuppgifter när du använder dig av och besöker Speltjänsten.

Denna Sekretesspolicy gäller när du använder Speltjänsten som spelkund hos Speedy i enlighet med Speedys användarvillkor (nedan kallat "Avtalet") och/eller när du besöker Speltjänsten och denna Sekretesspolicy gäller för hela Speltjänsten. Speedy erbjuder dig möjligheter att, till en viss del, styra Speedys insamling, användning och spridning av dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna Sekretesspolicy, Cookie Policy och via de inställningar som finns på ditt spelkonto.

Det är viktigt att du tar del av och läser igenom denna Sekretesspolicy samt att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Speedy följer tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd, bland annat Dataskyddsförordningen, (EU) 2016/769.

1.1 Personuppgiftsansvarig

Speedy (Speedy Ltd) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för alla personuppgifter som Speedy samlar in och behandlar.  Inom Paf koncernen har vi även utsett ett dataskyddsombud.

Speedy Ltd.
(Org. Nr. C 90526)

Adress:
Quantum Place, Level 3, Triq Ix-Xatt, Ta’Xbiex, Gzira GZR 1052, Malta 

Dataskyddsombud
Adress:
Lövdalsvägen 8, PB 241 AX-,22101 Mariehamn,Åland, Finland

2. ÄNDRINGAR

Speltjänsten som Speedy tillhandahåller utvecklas ständigt och tillämpliga dataskyddslagar kan ändras vilket innebär att Speedy kan komma att behöva uppdatera eller ändra denna Sekretesspolicy från en tid till annan utan något särskilt meddelande. Väsentliga ändringar informeras via inbox eller e-post. Därför är det viktigt att du läser igenom denna Sekretesspolicy varje gång du besöker Speltjänsten.

Längst upp på denna Sekretesspolicy anges datumet när senaste ändring är gjord.

3. BARN

Speedy tillämpar en strikt åldersgräns för att få använda Speltjänsten dels för att uppfylla legala krav på ålder; och dels ur ett spelansvarshänseende. Personer som är under 18 år får därmed inte lämna några personuppgifter till Speedy.

4. UPPGIFTER SOM SPEEDY SAMLAR IN

4.1 Uppgifter som du tillhandahåller Speedy

4.1.1 Registrering

Speedy samlar in de personuppgifter som du tillhandahåller Speedy i samband med din registrering av spelkonto. För att spela på internet förutsätter det att du har ett registrerat spelkonto på Speltjänsten. I samband med din registrering av spelkonto behöver du ange bland annat ditt namn, personnummer, e-postadress och vilket land du är bosatt i.

4.1.2 Administration av Speltjänsten

Speedy samlar även in personuppgifter som du tillhandahåller Speedy i samband med administration av Speltjänsten, bland annat för att administrera utbetalningar till ditt bankkonto, e-plånbok eller annan betalningsmetod som du har registrerat hos Speedy. Speedy kan även begära att du ska verifiera din identitet.

Du kan även lämna uppgifter till Speedy när du kontaktar Speedy eller deltar i Speedys aktiviteter eller i övrigt lämnar uppgifter till Speedy.

4.2 Uppgifter som Speedy inhämtar från andra källor

Utöver de uppgifter som du själv lämnar till Speedy kan Speedy komma att samla in och/eller uppdatera personuppgifter via tredje parter, till exempel från olika myndigheter och offentliga register.

De uppgifter som Speedy samlar in från tredje parter är:

 1. Identifieringsuppgifter såsom namn, personnummer och adressuppgifter från offentliga register för att säkerställa att Speedy har korrekta uppgifter om dig.

 2. Uppgifter från spelpaus.se - En fysisk person som är registrerad i det nationella avstängningsregistret kan inte registrera sig som Spelkund hos Speedy.

 3. Inkomstuppgifter från skatteverket dels för att uppfylla Speedys skyldigheter i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630), dels för att Speedy ska kunna upptäcka och vidta åtgärder vid eventuella spelproblem.

 4. Uppgifter från spelleverantörer som tillhandahåller Speedy med spel på Speltjänsten som indikerar om fusk, bedrägerier eller övriga överträdelser har förekommit mot Avtalet, spelreglerna eller tillämpliga lagar. Speedy inhämtar även uppgifter som genererats av dig genom att spela de spel som tillhandahålls av spelleverantören vilket inkluderar bland annat segmenterad data samt profilerad data.

 5. Uppgifter som Speedy enligt lag behöver granska, till exempel om du är en person i politiskt utsatt ställning enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Speedy använder sig av underleverantörer som granskar sådana uppgifter.

 6. Speedy använder sig av underleverantörer som erbjuder lösningar för upptäcka och förhindra bedrägerier, andra brott samt otillbörligt beteende mot Speedy och dig som spelkund. Dessa företagstjänster innebär att de granskar enheter uppkopplade till internet för att utvärdera risknivån för bedrägerier och om det finns historik om bedrägligt beteende för att Speedy ska kunna skydda sin verksamhet från personer som vill begå brott mot Speedy eller dig som spelkund.

4.2.1 Användning av Speltjänsten

Speedy samlar även in uppgifter som har genererats genom din användning av Speltjänsten, inklusive transaktioner till och från ditt spelkonto. Det innebär att Speedy lagrar och behandlar uppgifter om hur du använder Speltjänsten, till exempel vilka spel du spelar, vilka verktyg som du använder, vilka Speedy event som du har deltagit i, överföring av penningmedel mellan ditt, externa betalningsförmedlares och Speedys bankkonton, och korrespondenser mellan dig och Speedy.

5. ÄNDAMÅLEN MED SPEEDYS BEHANDLING

Nedanför beskrivs Speedys ändamål, det vill säga syftet med behandlingen av dina personuppgifter och den rättsliga grunden för behandlingen.


Ändamål:
Registrering av spelkonto

Motivering:
Behandlingen är nödvändig för att du ska kunna öppna ett spelkonto hos Speedy. Allt spel via internet förutsätter att du som spelkund registrerar ett spelkonto på Speltjänsten.

Laglig grund:
Fullgörelse av avtal - Insamling och behandling av personuppgifter är nödvändig för att Speedy ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet mellan dig och Speedy samt för att du och Speedy ska kunna ingå i Avtalet.

Fullgörelse av rättsliga förpliktelser - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en eller flera rättsliga förpliktelser som åvilar Speedy.


Ändamål:
Administration av Speltjänsten och dina uppgifter

Motivering:
Behandlingen är nödvändig för att kunna administrera Speltjänsten, inklusive överföringar av penningmedel mellan ditt, externa betalningsförmedlares och Speedys bankkonton, förvaltning av kundmedel och administration av dina uppgifter.

Administration av Speltjänsten är även nödvändig för att upprätthålla kundrelationen mellan dig och Speedy.

Legal grund:
Fullgörelse av avtal - Insamlingen och behandlingen är nödvändig för att Speedy ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet mellan dig och Speedy.


Ändamål:
Leverera en skräddarsydd och personligt anpassad Speltjänst

Motivering:
Behandlingen är nödvändig för att skapa personligt anpassat innehåll på Speltjänsten genom att att förse dig som spelkund bland annat relevanta spelrekommendationer, och andra liknande åtgärder.

Legal grund:
Fullgörelse av avtal - Insamlingen och behandlingen är nödvändig för att Speedy ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet mellan dig och Speedy.


Ändamål:
Leverera och tillhandahålla en snabb och kvalitativ kundservice

Motivering:
Speedy erbjuder kundservice via telefon, e-post och chatt. Speedy använder informationen som du tillhandahåller för undersöka, svara på och lösa klagomål och problem med Speltjänsten, till exempel buggar eller utbetalning av vinster.

Speedy spelar även in kundsamtal och övervakar tangenttryckningar i realtid vid chatkommunikation för att kvalitetssäkra Speedys kundservice, erbjuda en snabb kundservice och för utbildningssyfte för att kunna förbättra och utveckla Speedys kundtjänst.

Legal grund:
Fullgörelse av avtal - Insamlingen och behandlingen är nödvändig för att Speedy ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet mellan dig och Speedy.

Vid de fall du som inte är en spelkund kontaktar Speedys kundtjänst baseras behandlingen på ett berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose både Speedys och dina intressen av att hantera ditt ärende.


Ändamål:
Leverera och tillhandahålla chattjänster i samband med vissa spel

Motivering:
Behandlingen är nödvändig för att tillhandahålla chattfunktioner till dig för att du ska kunna kontakta både Speedy och andra spelare i samband med vissa spel.

Behandlingen är även nödvändig för att säkerställa att innehållet och ditt uppförande i chattfunktionen är lämpligt vilket innebär att innehållet inte får vara anstötande, diskriminerande eller uppmuntra till brott.

Legal grund:
Fullgörelse av avtal - Behandlingen är nödvändig för att Speedy ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet mellan dig och Speedy.


Ändamål:
Förhindra missbruk av Speltjänsten och förhindra, förebygga och utreda brott mot Speedy och/eller dig

Motivering:
Behandlingen är nödvändig för att förhindra och utreda eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser.

Behandlingen är även nödvändig för att förhindra och utreda trakasserier, försök till olovlig inloggning på ditt spelkonto eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller Avtalet mellan dig och Speedy samt Speedys eller spelleverantörers spelregler.

Vidare är behandlingen nödvändig för att tillhandahålla en trygg och säker Speltjänst, förbättra och utveckla Speedys IT-miljö samt för att skydda dig och ditt spelkonto mot angrepp och intrång.

Legal grund:
Fullgörelse av avtal - Behandlingen är nödvändig för att Speedy och du som spelkund ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet mellan dig och Speedy.

Vid de fall behandlingen inte nödvändig för att fullgöra Avtalet mellan dig och Speedy baseras behandlingen på ett berättigat intresse av att skydda, förhindra och motverka missbruk av Speltjänsten och förhindra och utreda brott mot Speedy eller dig som spelkund.


Ändamål:
Spelansvar

 • Tillhandahålla socialt ansvarsfulla penningspel

 • Motverka, förebygga och förhindra problemspelande

 • Erbjuda kunder verktyg och tjänster som hjälper kunder att fatta informerade beslut om sitt spelande

Motivering:
Speedy behandlar dina personuppgifter när du som spelkund använder dig av:

 • Speedys verktyg och tjänster för att kunna fatta informerade beslut om ditt spelande, såsom insättningsgränser, frysa spelkontot eller få påminnelser om hur länge du har spelat.

 • Speedys frågeformulär och/eller självtest för att få information om dina spelvanor.

Speedy behandlar även dina uppgifter som har genererats genom din användning av Speltjänsten, genom bland annat profilering av ditt spelbeteende för att upptäcka, motverka och förhindra problemspelande.

Speedy behandlar också dina personuppgifter för att kontrollera att du inte är registrerad i ett självavstängningsregister och för att tillmötesgå din begäran vid de fall du vill bli avstängd från Speltjänsten.

Speedy förbehåller sig rätten att stänga av dig från Speltjänsten om ditt spelmönster starkt indikerar att du eventuellt har problem med ditt spelande och inte kan på egen hand återta kontrollen över ditt spelande eller inte vidtar de åtgärder som Speedy rekommenderar.

Speedy har implementerat en obligatorisk förlustgräns vilka samtliga spelkunder omfattas av. Behandlingen baseras på en automatiserad process vilket innebär att när en Spelkund har uppnått den årliga (per kalenderår) förlustgränsen kan Spelkunden inte längre lägga fler insatser förrän nästa kalenderår börjar eller när en vinst gör så att förlustbeloppet ändras. Här finns mer information om Pafs förlustgränser.

Om du väljer att nyttja Speedys spelförsäkring kommer Speedy att behandla dina personuppgifter för att utreda om du är berättigad till försäkringen och för att kunna tillhandahålla försäkringen till dig.

Speedy behandlar också anonymiserade uppgifter för att kunna bidra till forskning inom spelansvarsområdet.

Legal grund:
Fullgörelse av rättsliga förpliktelser - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en eller flera rättsliga förpliktelser som åvilar Speedy.

Samtycke - Vid de fall du som är spelkund, väljer att nyttja Speedys spelförsäkring eller välja att besvara eller utföra Speedys frågeformulär eller självtest behöver Speedy ditt samtycke för att kunna tillhandahålla dessa tjänster.

Vid de fall det inte föreligger en rättslig förpliktelse eller ett samtycke baseras behandlingen på ett tvingande berättigat intresse av att Speedy är ett spelbolag som tar spelansvar på allvar för att förebygga, motverka och skydda dig mot osunda spelvanor och problemspelande.


Ändamål:
Administration av events och övriga arrangemang, kampanjer, tävlingar och turneringar inbegripet administration av resor och prisutdelningar

Motivering:
Du har möjlighet att delta i Speedys kampanjer, tävlingar, turningernar och events och övriga arrangemang anordnade av Speedy. För att du ska kunna delta i dessa arrangemang är det nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att administrera ditt deltagande.

Notera att du som spelkund har endast rätt att delta i en (1) välkomstbonus.

Behandlingen är även nödvändig om du deltar i någon av Speedys resor samt behandlingen av din väns personuppgifter om du väljer att ta med en vän på resan. Du som spelkund kan bjuda med en vän på de flesta resor och övriga arrangemang som arrangeras av Speedy.

Legal grund:
Fullgörelse av avtal - Behandlingen är nödvändig för att Speedy ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt de villkor som är kopplade till tävlingen eller kampanjen.

Samtycke - Vid de fall fullgörelse av avtal inte kan tillämpas och Speedy behandlar din väns personuppgifter för att administrera resan eller något annat arrangemang som din vän deltar i behöver Speedy din väns samtycke för att behandla personuppgifterna.


Ändamål:
Marknadsföring av Speltjänsten och Speedy event

Motivering:
Speedy behandlar personuppgifter för att kunna marknadsföra sina produkter och tjänster, kampanjer, inklusive Speedy event.

Speedy behandlar även personuppgifter genom profilering för att kunna erbjuda anpassade erbjudanden och marknadsföring till dig som spelkund. Du kan när som helst välja att inte få personliga erbjudanden som har tagits fram genom profilering genom att tacka nej till personliga erbjudande och marknadsföring på ditt spelkonto.

Du som spelkund kan även välja att inte få direktmarknadsföring eller endast få direktmarknadsföring genom vissa kommunikationskanaler genom de inställningar som finns på ditt spelkonto.

Vid de fall du har registrerat dig på spelpaus.se behandlar Speedy dina uppgifter för att se till att du inte får någon direktmarknadsföring.

Legal grund:
Fullgörelse av rättsliga förpliktelser - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en eller flera rättsliga förpliktelser som åvilar Speedy.

Berättigat intresse - Behandlingen baseras på ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra Speedy och Speltjänsten inklusive olika arrangemang anordnat av eller sponsrat av Speedy.


Ändamål:
Kommunikationer

Motivering:
Speedy kommunicerar med dig genom olika kommunikationskanaler, till exempel via e-post, mobiltelefon, aviseringar på Speltjänsten, meddelanden till din inkorg på Speltjänsten och på andra liknande sätt. Meddelanden från Speedy kan innehålla nyheter om Speedy, tillgängligheten och säkerheten av Speltjänsten, påminnelser och marknadsföringsmeddelanden från Speedy och Speedys affärspartners. Du kan ändra dina kommunikationsinställningar på ditt spelkonto när som helst. Observera att du inte kan välja bort tjänstemeddelanden från Speedy vilket inkluderar kundunderrättelser, säkerhets- och juridiska meddelanden.

Speedy ger dig även möjligheter att kommunicera med andra i samband med vissa spel, vänligen se ändamålet om "Leverera och tillhandahålla chattjänster i samband med vissa spel".

Legal grund:
Fullgörelse av avtal - Vissa kommunikationer är nödvändiga för att Speedy ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet mellan dig och Speedy, såsom att informera om säkerhet och legala angelägenheter.

Berättigat intresse - Vissa kommunikationer baseras på ett berättigat intresse av att kunna skicka information om Speedy och marknadsföring om Speedys tjänster och produkter.


Ändamål:
Utveckla Speltjänsten och genomföra undersökningar samt utföra affärsanalyser och statistiska beräkningar.

Motivering:
Behandlingen är nödvändig för att utveckla och förbättra Speltjänsten och för att göra Speltjänsten användarvänlig för dig. För att kunna vidta förbättrings- och utvecklingsåtgärder analyserar Speedy bland annat användningsmönster av Speltjänsten.

Legal grund:
Berättigat intresse - Behandlingen baseras på ett berättigat intresse av att kunna förbättra och utveckla verksamheten, inklusive Speltjänsten, samt intresset av att erbjuda en användarvänlig Speltjänst till Speedys kunder.


Ändamål:
Fullgörelse av rättsliga förpliktelser som åvilar Speedy

Motivering:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Speedys rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut. Speedy har en skyldighet att bland annat följa tillämpliga lagar om tillhandahållande av spel, förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, bokföring samt tillämpliga licensvillkor.

Legal grund:
Fullgörelse av rättsliga förpliktelser - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en eller flera rättsliga förpliktelser som åvilar Speedy.


5.1 Behandling för andra ändamål

Huvudregeln är att dina personuppgifter endast behandlas för de angivna ändamålen för vilka dina personuppgifter samlades in. Dina personuppgifter kan dock komma att behandlas för andra ändamål förutsatt att dessa ändamål är förenliga med de ursprungliga ändamålen för vilka dina personuppgifter ursprungligen samlades in. Till exempel kan Speedy komma att behandla dina personuppgifter för andra ändamål på grund av legala skäl.

6. LAGRINGSTID

Speedy sparar inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för de angivna ändamålen. Generellt lagrar Speedy dina personuppgifter i två år efter att kundrelationen har avslutats för att kunna erbjuda support om behov finns samt för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten om du beslutar att återvända till Paf som kund. Vänligen notera att lagkrav eller myndighetsbeslut kan förlänga denna tidsram vilket beskrivs närmare nedan. Därefter raderas uppgifterna eller anonymiseras, så att de inte längre kan kopplas till dig som person. Du kan dock begära att Speedy ska anonymisera dina personuppgifter tidigare förutsatt att kundrelationen har avslutats och att Speedy inte har en skyldighet att spara vissa personuppgifter för att fullgöra sina rättsliga förpliktelser enligt lag eller att personuppgifterna ingår i en pågående rättsprocess.

I vissa fall lagrar Speedy dina personuppgifter under kortare tid än två år efter att kundrelationen har avslutats. Till exempel lagrar Speedy dina personuppgifter vid de fall du har deltagit Speedy event eller övriga arrangemang, kampanjer, tävlingar eller turneringar, inbegripet resor och prisutdelningar till dess de är avslutade och uppföljningen av den aktuella tillställningen har färdigställts.

Specifikt för inspelade kundsamtal sparar Speedy dessa inspelade samtal i 90 dagar.

Vid de fall du inte vill motta marknadsföring av Speedy kommer Speedy att upphöra behandlingen av dina personuppgifter för det specifika ändamålet. Notera dock att Speedy behandlar uppgifterna för att säkerställa att du inte får någon marknadsföring. Detsamma gäller även vid de fall du återkallar till ditt samtycke.

Chattjänster i samband med vissa spel tillhandahålls av Speedys spelleverantörer och Speedy har inte tillgång till de loggar som spelleverantören sparar. Speedy får endast meddelande om du som spelkund har agerat olämpligt och inte följer de villkor som anges i Avtalet om chattjänster. Därmed lagrar Speedy endast uppgifter som berör överträdelser av de villkor som berör chattjänsten.

Speedy kan komma att lagra vissa av dina personuppgifter längre än två år efter att kundrelationen har avslutats för att fullgöra sina rättsliga förpliktelser enligt lag, förordning och/eller licensvillkor. Till exempel har Speedy en skyldighet att bevara vissa av dina personuppgifter i sex år från utgången av det år då räkenskapsperioden har upphört enligt bokföringslagen (1997/1336) och mellan fem till tio år från att kundrelationen avslutats i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630). Speedy behandlar då endast de delar av dina personuppgifter som behövs för dessa specifika ändamål.

Speedy kan även komma att behandla dina personuppgifter oberoende avt kundrelationen om personuppgifterna ingår i en pågående rättsprocess.

7. AUTOMATISERAT INDIVIDUELLT BESLUTFATTANDE

För att Speedy ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som åvilar Speedy, verifierar Speedy en del av dina personuppgifter och fattar automatiska beslut utifrån dem. Dessa beslut omfattar bland annat rätten att använda Speltjänsten.

Speedy tar även automatiska beslut i relation till spelansvar. Till dessa beslut hör bland annat rätten att blockera kunder som har uppnått förlustgränsen från att deponera ytterligare penningmedel till sitt spelkonto eller begränsa eller låsa spelkontot. Syftet med besluten är att motverka, förebygga och förhindra problemspelande samt identifiera spelproblem och medvetandegöra kunderna om deras spelbeteende.

Speedy kan också på automatisk väg avsluta kundrelationen eller låsa spelkontot för kunder baserat på kundens inaktivitet och sannolikheten att de inte använder Speltjänsten.

8. DELNING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

8.1 Yppande av personuppgifter

Speedy behandlar dina personuppgifter strikt konfidentiellt och delger endast dina personuppgifter till tredje part endast i enlighet med denna Sekretesspolicy och till personer med behörighet att behandla personuppgifterna vilka har åtagit sig att iaktta konfidentialitet eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt. I övriga fall delger Speedy dina personuppgifter till en tredje part endast om du har gett samtycke till sådan delgivning.

Speedy kan komma att avslöja dina personuppgifter vid de fall Speedy har en skyldighet enligt lag, förordning eller till följd av en begäran från en myndighet (Spelinspektionen, polis, skatteverket eller andra myndigheter) att lämna ut uppgifterna. Speedy kan även komma att avslöja dina uppgifter vid de fall Speedy misstänker att brott har begåtts.

8.2 Personuppgiftsbiträden

För att kunna tillhandahålla delar av Speltjänsten använder Speedy så kallade personuppgiftsbiträden, företag som behandlar personuppgifter för Speedys räkning i enlighet med Speedys angivna instruktioner. Speedy använder sig av följande personuppgiftsbiträden:

 1. Spelleverantörer för att kunna tillhandahålla ett varierat utbud av spel.

 2. IT-företag som tillhandahåller IT-lösningar för nödvändig drift, teknisk support och underhåll av Speltjänsten och Speedys övriga verksamhet. Detta inkluderar tjänster såsom: IT-infrastruktur, backup, loggning, övervakning, relationshantering och profilering, kommunikation, tjänsteförbättring inklusive profilering,personalisering och affärsanalys.

 3. Företag som tillhandahåller betalningslösningar såsom kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer.

 4. Företag som tillhandahåller tjänster för att motverka och upptäcka bedrägerier, övriga brott och/eller annat otillbörligt beteende.

 5. Företag som bedriver marknadsföring såsom medie- och reklambyråer samt affiliates.

Delning av personuppgifter till personuppgiftsbiträden sker endast för de ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Speedy har samlat in personuppgifterna, till exempel för att kunna uppfylla Speedys åtagande enligt Avtalet.

Speedy kontrollerar och säkerställer att varje personuppgiftsbiträde lämnar tillräckliga garantier avseende säkerhet, skydd och sekretess av personuppgifterna. Speedy har skriftliga avtal med samtliga personuppgiftsbiträden som reglerar personuppgiftsbiträdes åtaganden där de bland annat åtar sig att följa Speedys skriftliga instruktioner, säkerhetskrav och de begränsningar och krav som gäller vid överföring av personuppgifter.

8.3 Inom Paf koncernen

Dina personuppgifter kan, för de ändamål som beskrivs i denna Sekretesspolicy och Avtalet, komma att överföras och behandlas inom Paf koncernen, belägen inom EU. Delning av dina personuppgifter inom koncernen sker främst för att administrera dina personuppgifter och för att hantera olika ärenden som relaterar till Speltjänsten. 

Delning kan även ske om du spelar på någon speltjänst som tillhandahålls av något bolag inom koncernen vilka är licensinnehavare för den specifika speltjänsten, bland annat för att kunna vidta åtgärder inom spelansvar och åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

8.4 Övriga företag

Speedy delar personuppgifter med andra företag som Speedy har samarbete med men som inte agerar som ett personuppgiftsbiträde, det vill säga att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig. Det innebär att dessa företag självständigt bestämmer hur personuppgifterna ska behandlas. Speedy delar personuppgifter till följande företag som självständigt ansvarar för personuppgifterna:

 1. Företag som tillhandahåller betalningslösningar såsom kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer.

 2. Företag som tillhandahåller bokningstjänster av resor, flygbolag, hotell och liknande företag för att till exempel kunna ordna eventresor.

 3. Företag som levererar priser till dig som har vunnit pris genom att delta i något av Speedys aktiviteter.

 4. Vissa spelleverantörer som tillhandahåller spel på Speltjänsten.

 5. Försäkringsbolag som tillhandahåller spelförsäkringen.

 6. Forskningsinstitut. Speedy överför anonymiserade uppgifter till forskningsinstitut för att kunna bidra till forskningen inom spelansvarsområdet.

Vid de fall dina personuppgifter delas med ett företag som självständigt behandlar dina personuppgifter gäller det företagets Sekretesspolicy och personuppgiftshantering.

För ytterligare information om de företag som självständigt behandlar dina personuppgifter kan du finna mer information här eller kontakta Speedy.

8.5 Överföring av personuppgifter

Speedy eftersträvar alltid att dina personuppgifter så långt det är möjligt ska behandlas inom den Europeiska Unionen (EU) och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Vid de fall det är nödvändigt att överföra personuppgifter utanför EU/EES, till exempel vid delning av personuppgifter till ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv befinner sig eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES, har Speedy vidtagit de nödvändiga och rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. 

Vid överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller tillämpning av EU:s standardavtalsklausuler. Andra lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet och tillämpning av internt bindande företagsbestämmelser. 

I de fall Speedy överför personuppgifter till USA stöds behandlingen primärt på Data Privacy Framework (ett adekvansbeslut som konstaterar att USA säkerställer en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter som överförs till amerikanska bolag som är anslutna till EU-US Data Privacy Framework) och/eller EU:s standardavtalsklausuler.

9. DINA RÄTTIGHETER

9.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, det vill säga ett registerutdrag över vilka personuppgifter som Speedy behandlar om dig förutsatt att uppgifterna inte inverkar menligt på andras rättigheter och friheter eller det är förbjudet att ge tillgång till personuppgifterna på grund av lagkrav, till exempel lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Notera att vid de fall Speedy mottar en begäran om tillgång till uppgifter kan Speedy begära att få ytterligare information av dig som begär tillgång till dina personuppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av begäran och att information lämnas ut till rätt person.

9.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som berör dig rättade samt inom ramen för det angivna ändamålet rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du som spelkund kan själv uppdatera dina kontaktuppgifter via ditt spelkonto. Övriga uppgifter som eventuellt behöver korrigeras eller kompletteras hanteras genom att du kontaktar Speedy.

9.3 Rätt att bli bortglömd

Du har rätt att begära att Speedy raderar eller tar bort alla eller vissa personuppgifter, till exempel om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas.

Observera att Speedy kan neka din begäran om radering eller borttagande av dina personuppgifter vid de fall behandlingen utförs på på grund av legala skyldigheter som Speedy omfattas av, till exempel bokföringslagen eller lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Speedy kan även neka din begäran om radering och borttagning av dina personuppgifter om Speedy har ett tvingande berättigande skäl för behandlingen eller om det är nödvändigt för Speedy att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

9.4 Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i viss mån begära att Speedys behandling av dina personuppgifter begränsas, till exempel om du bestrider att dina personuppgifter är korrekta eller att behandlingen är olaglig men du vill inte att personuppgifterna ska raderas. Behandlingen av dina personuppgifter kan även begränsas för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk samt vid de fall behandlingen baseras på ett berättigat intresse i den utsträckning det krävs för utröna om Speedy har ett tvingande berättigat intresse som väger tyngre än dina berättigande skäl.

Notera att Speedy har rätt att under begränsad behandling av dina personuppgifter lagra personuppgifterna och behandla sådana personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att kunna skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter. Speedy kan även behandla sådana uppgifter vid de fall du har lämnat ditt samtycke eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

9.5 Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling, till exempel Speedys behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och behandling som stödjer sig på ett berättigat intresse.

9.5.1 Direktmarknadsföring

Du kan när som helst invända mot behandling som avser direktmarknadsföring, inbegripet profilering (analyser av insamlade personuppgifter) i den utsträckning som profileringen har ett samband med sådan direktmarknadsföring.

Du som spelkund kan själv välja vilka kommunikationskanaler som Speedy kan använda för att skicka marknadsföring till dig genom de inställningar som finns på ditt spelkonto. I de fall du inte vill ha någon marknadsföring skickad till dig kommer Speedy att sluta skicka marknadsföring till dig och upphöra med sådan behandling av dina personuppgifter.

9.5.2 Berättigat intresse

Vid de fall Speedy stödjer sin behandling på ett berättigat intresse kan du invända mot sådan behandling.

Notera dock att Speedy kan fortsätta behandlingen om Speedy har ett tvingande berättigande skäl för att behandla personuppgifterna. Det vill säga att Speedys intressen väger tyngre än dina intressen. I annat fall kan Speedy endast behandla dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

9.6 Rätt till dataportabilitet

Om Speedys behandling av dina personuppgifter grundar sig på antingen ditt samtycke eller fullgörelse av avtal mellan dig och Speedy och att personuppgifterna är tillhandahållna av dig samt att behandlingen sker automatiserat har du rätt att begära att få dina uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet).

9.7 Återkallelse av samtycke

Vid de fall Speedy grundar sin behandling av dina personuppgifter på ditt samtycke kan du när som helst, utan några kostnader, återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta Speedys kundtjänst.

Notera att återkallandet av samtycket inte påverkar lagligheten av den behandling som har skett innan samtycket återkallas.

9.8 Rätt att inge klagomål

Om du anser att Speedys behandling av dina personuppgifter inte uppfyller tillämpliga lagar om dataskydd kan du vända dig till och lämna in ett klagomål till den svenska datainspektionen eller den finska dataombudsmannen.

10. COOKIES

Speedy använder sig av så kallade cookies. Cookies är små textfiler som sparas på din enhet (t ex din dator, mobil eller surfplatta) när du besöker Speltjänsten.

För mer information om cookies och Speedys användning av cookies samt vilka kategorier av cookies som används, vänligen läs Speedys policy om cookies.

11. SÄKERHET

Speedy har vidtagit alla nödvändiga och tillämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillåtna förfaranden såsom olovlig eller obehörig behandling vilket inkluderar tillgrepp, utplånande, ändring, utlämning och överföring av personuppgifter. Till dessa åtgärder hör bland annat största möjliga inskränkning av den personkrets som har behörighet till personuppgifterna och begränsning av de behörigas möjligheter att utföra ändringar, samt tekniska hinder mot intrång som innefattar bland annat kryptering under överföring och lagring, brandväggar, höga krav på lösenord, samt larmfunktioner med rapportering vid försök till otillåtet intrång. Pseudonymisering används i största möjliga utsträckning under vår bearbetning, för att ytterligare skydda din integritet. Speedy är dessutom certifierade enligt ISO 27001.