SjälvtestSpelgränserSpelpaus
Spela
Tillbaka

Årlig förlustgräns

Alla spelare inom Paf-koncernen omfattas automatiskt av vår årliga förlustgräns. Gränsen gäller över alla eventuella spelkonton spelaren har inom Paf-koncernen, enligt följande:

25 år → 190 000 SEK
20-24 år 90 000 SEK
18-19 år 20 000 SEK

Hur beräknas förlusterna?


Förlusten baseras på skillnaden mellan spelarens insättningar och uttag, under varje kalenderår (1 januari–31 december) inom Paf-koncernen.

Vad händer om en spelare når Pafs årliga förlustgräns?


Spelare som når förlustgränsen blockeras deponeringar inom Paf-koncernen fram till nästa kalenderår.
Obs! Ifall du byter åldersgrupp på din födelsedag, kommer även årsgränsen ändras till den högre gränsen. Till exempel, om du är i åldersgruppen 18-19 och fyller 20 år, kommer årsgränsen att öka till åldersgruppen 20-24.

Varför är den årliga förlustgränsen lägre för unga spelare?


Forskning visar att unga spelare är i större risk för att utveckla ett spelproblem.

Hur undviker jag att nå förlustgränsen?


Vi gör inga undantag från vår årsgräns, men alla spelare kan begränsa sina potentiella förluster genom att använda spelverktygen förlustgräns och insättningsgräns. Vi uppmanar våra spelare att noggrant tänka igenom hur mycket man har råd att förlora, så att gränserna är realistiska och därmed effektiva.

Årlig förlustgräns